นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก

Ico48
df [IP: 192.168.100.112]
13 July 2010 10:27
#58717
แล้วนิสิต ล่ะคะ