นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อยากเล่า..กับปัญหาการติดตั้งโปรเจคเตอร์ ที่ต้องคำนึงกัน!! ^^

Ico48
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์ [IP: 192.168.100.112]
13 กรกฎาคม 2553 09:02
#58715

เห็นด้วยกับคุณธรรมดา ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะขาดความรู้เชิงปฏิบัติจริง คนทำไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลการใช้งาน