นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อยากเล่า..กับปัญหาการติดตั้งโปรเจคเตอร์ ที่ต้องคำนึงกัน!! ^^

Ico48

เรื่องการย้ายจุดติดตั้งเครื่องฉาย LCD ก็เนื่องจากแต่เดิมเราวางเครื่องฉาย LCD บนโต๊ะ เพราะว่าจะได้ควบคุมเครื่องโดยใช้มือกดปุ่มบังคับได้ ไม่ต้องกังวลกับ remote control ว่าจะหาย หรือถ่านหมด ฯลฯ แต่การติตั้งเครื่องฉายบนโต๊ะก็ทำให้เกิดข้อจำกัดมากมายเช่นระยะระหว่างเครื่องกับจอภาพค่อนข้างจำกัดโดยเฉพาะห้องขนาดเล็ก  พอฉายออกมาก็ได้ภาพขนาดเล็ก ก็ทนใช้กันไป และนอกจากนี้ยังมีสายไฟ สายสัญญาณ ต่างๆ ลู่มล่ามมากมาย ทำให้ดูรกตา ไม่ได้มาตรฐานห้องเรียนที่ดี ทั้งๆที่ปีก่อนได้ให้มีการจัดเก็บสายต่างๆก็ไม่ได้ผล ปีนี้ก็เลยตัดสินใจขออนุมัติท่านคณบดีทำการแขวนเครื่องฉาย LCD เพื่อให้ได้มาตรฐานห้องเรียนที่ดี ก็ไดรับอนุมัติดำเนินการ ก็ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ในหน่วย IT  และ หน่วยอาคารฯ ให้ประสานงานกับผู้รับจ้างติดตั้งให้เหมาะสม ปรากฎว่าในช่วงติดตั้ง เจ้าหน้าที่ IT เห็นว่าควรจัดกลุ่มเครื่องฉายให้เหมาะสมกับห้องเรียนจึงมีการย้ายเครื่องฉายอีก จึงกลายเป็นปัจจัยใหม่ที่ทำให้การติดตั้งไม่ได้ทดลองฉายดูก่อน ช่างจากทางร้านก็เลยติดตั้งในตำแหน่งที่ตั้งเครื่องเดิมผลคือได้ภาพขนาดเท่าเดิมทั้งๆที่ควรได้จอใหญ่กว่าเดิมมาก นอกจากนี้การจัดตำแหน่งจอภาพก็สูงเกินไปเหตุเนื่องจากขาจอภาพสั้นไปจึงต้องแขวนสูง(ต้องแก้โดยการเพิ่มความยาวขา) และผู้ควบคุมเกรงว่าถ้าจอภาพต่ำไปจะเป็นปัญหาคนหน้าบังคนหลัง ด้วยความหวังดีก็เลยจัดจอภาพสูงไว้หน่อย นักเรียนที่นั่งหน้าชั้นก็เลยต้องแหงนจนเมื่อยคอ(แก้โดยการลดความสูงของภาพให้ไกล้เคียงกับกระดานไวท์บอร์ด) นอกจากนี้บางห้องแทนที่จะติดตั้งกลางห้อง ก็ไปติดตั้งไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม(แก้โดยการย้ายเครื่องใหม่)

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะทำการแก้ไขครับ และผมเองจะเป็นผู้ไปร่วมทดสอบก่อนติดตั้งใหม่ หวังว่าความทุกข์ทังหลายเหล่านี้จะหมดสิ้นไปครับ