นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อยากเล่า..กับปัญหาการติดตั้งโปรเจคเตอร์ ที่ต้องคำนึงกัน!! ^^

Ico48

เรื่องของเรื่อง คือต้องการเปลี่ยนจอให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ก็มีการเปลี่ยนจอจากห้องที่ใหญ่กว่า ไปไว้ที่ห้องเล็กกว่า และมีการเปลี่ยนเครื่องฉายใหม่ในบางห้อง 

ปัญหาเกิดที่ช่างก็ติดตั้งเครื่องไว้ตำแหน่งเดิม ทำให้ฉายภาพออกมาเล็กเท่าเดิม ไม่เต็มจอ เมื่อติดตั้งเสร็จเลยต้องมาแก้ใหม่ คือเลื่อนตำแหน่งการติดตั้งออกมาให้ภาพใหญ่ขึ้น

ความรู้ที่ต้องระวัง คือ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนขนาดจอใหม่/เครื่องฉายใหม่ ก่อนติดตั้งกลับต้องมีการทดสอบว่าระยะใดจึงจะฉายได้ชัดทั้งความคม และขนาดของภาพ หากไม่มีการทดลองก่อน ก็ต้องมาทำให้เสียเวลาถอดมาติดตั้งใหม่

ก็ไม่ต้องการให้ใครเสียเวลา เสียความรู้สึก เสียอารมณ์เช่นนี้อีก จึงขอให้บันทึกเป็นความรู้ ดูเหมือนจะง่าย ๆ แต่เสียกำลังไปหลาย ที่ต้องแก้ไขหลาย ๆห้อง เรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่ แต่หากคิดอีกนิด เรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่ีองเล็ก