นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง

Ico48
มธุรส [IP: 124.120.233.50]
07 July 2010 19:56
#58580

ขออนุญาตนำไปถ่ายทอดให้น้องๆที่ทำงานนะคะ  อาจจะทั้งหมด หรือบางส่วน   ขอบคุณค่ะ