นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
sue [IP: 124.157.205.55]
05 July 2010 13:38
#58494
มีปัญหาเรื่องน้ำมีกลิ่นในบ่อที่ไว้ใช้อาบล้างภาชนะต่างๆ  ไม่ทราบแก้ไขอย่างไร เพราะว่า ได้เคยดูดน้ำทิ้งจนหมดบ่อแล้ว แต่กลิ่นก็ยังไม่หาย ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร แล้วมีคนแนะนำให้ใส่ จุลินทรีย์ลงไปในบ่อน้ำอีก แต่ไม่ทราบว่าสักประมาณกี่วัน น้ำในบ่อถึงจะหายมีกลิ่น เพราะว่าตอนนี้ต้องซื้อน้ำอาบแล้ว