นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 องค์ประกอบหลักของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Ico48
นินิว [IP: 180.183.115.31]
25 มิถุนายน 2553 16:52
#58213

อยากได้หน้าที่ของระบบสารสนเทศเจ้า