นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตั้งค่า Ricoh2000le เป็น Scanner

Ico48

เมื่อเครื่องถ่ายเอกสารมันฉลาดมากขึ้น

คนใช้ก็ปวดหัวครับ

ความไม่คุ้นเคย นานๆทำที อายุมากแล้ว

มันนำไปสู่การมั่ว และการขอความช่วยเหลือครับ

(ฮา)