นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เข้า Internet ไม่ได้ ทำไงดี ? (ใน มอ.)

Ico48
  • หลังจากที่เปิด Internet ที่ยืนยันตัวตนค้างไว้  ทำให้การใช้งานเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะ (ปัญหาที่เครื่องช้าไม่มีแล้ว)   และอีกส่วนหนึ่งคงมาจากที่เราได้แก้ไขตามที่คุณ  nagarindkx  ได้อธิบายไว้ในข้างต้น (ใช้ Internet Explorer) ค่ะ
  • ขอบคุณอีกครั้งค่ะ