นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เข้า Internet ไม่ได้ ทำไงดี ? (ใน มอ.)

Ico48

ตอบคุณ มอนลี่ , มิกกี้
1. การสืบค้นของ Share ไปใช้บริการของ Google ครับ ซึ่งเป็นการออกไปนอก มอ. จึงต้องยืนยันตัวตนครับ

2. ที่ Internet ช้า ฝากคุณ สงกรานต์ ตอบครับ

สำหรับคนที่ไม่อยากยุ่งยากลองทำอย่างนี้ครับ

1. เปิดเครื่องครั้งแรก ให้ตั้งไปที่ www.psu.ac.th ก่อนเลยครับ

    1.1 สำหรับเครื่องที่ใช้ LAN อาจจะไม่ต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ Network

   1.2 เครื่องที่ใช้ PSU WiFi (Web Login) หรือของคณะวิทย์/คณะแพทย์ ก็ต้อง Login ก่อนครั้งนึ อันนี้เป็นเรื่องของแต่ละคณะครับ

2. ให้เปิดไปที่ login.psu.ac.th

     ใส่ username/password psu passport แล้วรอให้ระบบขึ้นหน้าต่างที่บอกว่า "ท่านได้ผ่านการพิสูจน์ตัวจริงก่อนใช้อินเตอร์เน็ดแล้ว"

   !!! *** ห้ามปิดหน้านี้เด็ดขาด **** !!!!

   ให้เปิด Web Browser ใหม่อีกอันขึ้นมา โดยกดปุ่ม Ctrl+N หรือจะไปเปิดใหม่จาก Start หรือ Icon บน Desktop เลยก็ได้ครับ

   หากท่านปิดหน้านั้น ระบบจะ Reset แล้วให้เรายืนยันตัวจริง "ทุก 15 นาที !"

   ดังนั้น ห้ามปิดครับ