นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เข้า Internet ไม่ได้ ทำไงดี ? (ใน มอ.)

Ico48
Monly (Recent Activities)
10 June 2010 09:18
#57781
  • หลังจากที่มีระบบการยืนยันตัวตน  พบว่า  ระบบการสืบค้นข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Google ช้าลงกว่าเดิมมากค่ะ  (สอบถามจากสมาชิกบริเวณใกล้เคียงกัน)  นอกจากนี้ระบบการติดต่อหลุด บ่อย ๆ   
  • การสืบค้นข้อมูล "ค้นหา" ในระบบ Share PSU ของเรา  ทำไมต้องใช้ระบบยืนยันตัวตนด้วย  ทำให้การสืบค้นช้าลงไปอีกค่ะ    หากเป็นไปได้ ขอรบกวนไม่ต้องยืนยันตัวตนได้หรือเปล่าค่ะ  เพราะบางครั้งข้อมูลที่เราบันทึกไว้ "เกี่ยวกับเรื่องงาน"  จะเป็นต้องค้นหาเพื่อเอื้อให้กับผู้รับประโยชน์ในหน่วยงานค่ะ
  • ได้ดำเนินแก้ไขที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วยค่ะ  (IT ของคณะฯ ดูแลให้ค่ะ)