นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นำเสนอ Blogger ใหม่ หอพักกองกิจการนักศึกษา

Ico48
  • จำไว้นะที่หน้าทีหลัง....ห้ามหนีเที่ยว
  • จะถูกหลอกอีกนะ 
  • ให้เราไปด้วย จะได้ถูกหลอก 2 คน