นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Preview ไฟล์นามสกุล .ai และ .eps ใน Windows Explorer

Ico48
k [IP: 125.25.196.130]
29 พฤษภาคม 2553 17:20
#57442

http://www.softfields.com/

 

หรือๆไปที่นี่

http://geekace.com/how-to-preview-illustrator-ai-files-as-thumbnails-in-windows-explorer.html

 

First and foremost download Illustrator Thumbnail Viewer. Follow these instructions:

1. Extract the downloaded zip file and copy aiicon.dll to X:\Program Files\Common Files\Adobe\Shell; X: is the directory where your operating system resides. Create a new directory if it doesn’t exist by default.