นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Chromatogram-RT N/Protein Shift

Ico48
ServiceMan (Recent Activities)
27 May 2010 17:08
#57380
:)  ถอด Shaft เองได้แล้ว วิศวกรสบาย แฮ
เนื้อหาเต็ม: Chromatogram-RT N/Protein Shift