นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ท่องต่างแดน

Ico48
คำถามที่ให้ทุกกลุ่มไปหาคำตอบตามสถานที่ที่ไป ทำให้เราได้ศึกษาข้อมูลของสถานที่นั้นๆ และเป็นการแบ่งงานกันทำภายในกลุ่มด้วยค่ะ พี่แจ๋ว