นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Thailand ubuntu country mirrors

Ico48
เรียนท่าน panyarak บันทึกไปแล้วครับ 
 
192.100.77.0,24,TH,Songkhla,Hat Yai
202.12.73.0,24,TH,Songkhla,Hat Yai
202.12.74.0,24,TH,Songkhla,Hat Yai