นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
นพรัตน์ [IP: 110.49.17.205]
13 May 2010 20:25
#56941

ปลูกปาล์ม 35 ไร่ใส่แกลบเก่าปีกว่าไปให้ร่องอยากฉีด EM เพื่อการย่อยสลายที่เร็วขึ้น

จะมีข้อเสียอะไรไหม่ค่ะ