นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นำเสนอ Blogger ใหม่ หอพักกองกิจการนักศึกษา

Ico48
[IP: 192.168.13.58]
25 ตุลาคม 2550 15:34
#568

ขอโทษนะคะ  คุณอัมพรคนสวย   เราไปแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะรีบมาก  เวลาก็จะหมด   ของยังไม่ได้ซื้อ เที่ยวก็อยากเที่ยว  ปรากฏว่า  "ไปโดนเขาหลอกอีกแล้ว"   แย่จังแถบตังยังอยู่ไม่ครบ  โดนเขาหลอก