นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 UBUNTU , CENTOS, R-Project mirrors in PSU

Ico48

ไม่มีใครคิดจะทำ Mirror ของ Gentoo เลยเหรอครับ

 

เนื้อหาเต็ม: UBUNTU , CENTOS, R-Project mirrors in PSU