นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Arbitrary unit

Ico48
ขอบคุณครับ ที่ช่วยไขความกระจ่าง  ตอนแรกเข้าใจว่า au คือ Atomic units ซะอีก หรือใช้ได้ทั้ง สองอย่าง
เนื้อหาเต็ม: Arbitrary unit