นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นำเสนอ Blogger ใหม่ หอพักกองกิจการนักศึกษา

Ico48
  • เราเลือกรูปที่สวยที่สุดแล้วนะคะ
  • แต่.........เรายังโกรธไม่หายที่หนีเราไปชมวัด ไม่ยอมชวนเราไปด้วย
  • โป้ง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ