นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เตือนภัยใน ม.อ.

Ico48

คุณอาภรณ์

เหตุเกิดบริเวณที่จอดรถคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เนื้อหาเต็ม: เตือนภัยใน ม.อ.