นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แฟนฉัน

Ico48
ไอ้ตัวเล็ก [IP: 192.168.100.112]
26 มีนาคม 2553 20:31
#55744
ตั้งชื่อบันทึกได้ดีม๊ากๆ... คุณทดแทนซ่อมได้ทุกอย่าง
เนื้อหาเต็ม: แฟนฉัน