นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เหลืองอินเดีย ความงามในหน้าร้อน

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
26 March 2010 12:11
#55725

เหลืองแล้วเจ้าเหลืองอินเดีย
เรื่อเหลืองเรื่อเรียงรายเกลื่อนกล่น
เหลืองเกลื่อนลิ่วลอยลงลูบแล้งลม
หล่นเหลืองเกลื่อนกล่นหล่นดอกงามรายเรียงรอบพื้น ยืนต้น

ลิ่วเหลืองลอย เหลืองอ๋อยเหลืองอินเดีย
เหลืองแลลับลิบทิวเหลืองเมลืองมลัง
ทิวเหลืองทับทาบท้องฟ้าครามงามเหลืองเข้มอ่อนหวาน
เหลืองไล้ลมลูบลื่นลามีนาคม

ผ่านคืนวันอันแล้งร้อนก็ผ่อนคลายกลีบกระจายกลิ่นขจรตอนดอกบาน พยอมเจ้าเฝ้าแต่ยอมยอมร่ำไป กลิ่นขจรขจายไกลในเวิ้งแทรกอณูอากาศร้อน

ลืมสิ้น....

เหลืองมาแล้วแต่เราลืม เลื่อนกล้องมาลองเหลือง

สวยครับสวย

เหลืองอินเดียสวยจริงๆ

เราเอง