นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เตือนภัยใน ม.อ.

Ico48
อาภรณ์ [IP: 192.168.100.112]
25 มีนาคม 2553 14:53
#55687

ขอทราบสถานที่ด้วยคะ ส่วนไหนของมอ.

เนื้อหาเต็ม: เตือนภัยใน ม.อ.