นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พระอาทิตย์ทรงกลดที่ ม.อ.ตรัง

Ico48
อยู่ในเหตุการณ์วันนี้ น่าตื่นเต้นมากๆค่ะ ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้มากก่อน สุดยอดจริงๆค่ะ่