นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใครเป็นผู้ตั้งชื่อทั้ง 12 เดือน

Ico48

ที่มาชื่อเดือนไทย ตามไปดูได้ที่บันทึกนี้ครับ

คลิก