นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใครเป็นผู้ตั้งชื่อทั้ง 12 เดือน

Ico48

ดีมากมากเลย ไม่รู้ของไทยเค้ามีที่มาที่ไปหรือความหมายไหมนะคะ ชอบค่ะๆ