นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

Ico48
[IP: 113.53.143.153]
13 มีนาคม 2553 09:18
#55282
 รับทราบคร๊าบผ้ม