นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo ภาคที่ 2

Ico48
ลองเปรียบเทียบดูกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จาก 
http://www.phishtank.com/
Phish Search Search by ASN
 
จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ไม่ปรากฎในราย
งานมากว่า 2 ปีแล้ว แต่ ม.อ. ยังคงมีอยู่ล่าสุดแม้ในปี 2010!!!
 
PSU-9464 พบ 4 รายการ เช่น
http://www.phishtank.com/phish_detail.php?phish_id=918166
Jan 31st 2010 10:54 PM 
http://www.phishtank.com/phish_detail.php?phish_id=833684
Oct 2nd 2009 9:38 PM 
จาก mamboeasy.psu.ac.th และ student.coe.phuket.psu.ac.th
 
ChulaNet-3839 พบ 2 รายการ เช่น
http://www.phishtank.com/phish_detail.php?phish_id=485191 
Aug 8th 2008 2:09 AM
 
Kaset NontriNet-9411 พบ 13 รายการ เช่น
http://www.phishtank.com/phish_detail.php?phish_id=576757 
Dec 5th 2008 4:40 AM
 
เราคงต้องร่วมมือกันดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิมครับ
(^_^)
สงกรานต์