นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-2

Ico48

ชมClip VDO การปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธได้ที่ http://www.natres.psu.ac.th/project/mental_vdo22.htm

หรือต้องการซื้อDVD ติดต่อได้ที่ โทร.074 28 6122