นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง

Ico48

ยินดีอย่างยิ่ง..รบกวนส่งรายชื่อมาด้วย..mailมาก็ได้ค่ะ