นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักการเขียน blog

Ico48

เพิ่งสมัครค่ะ
ได้อ่านแล้ว 14 ข้อนี้ช่วยให้เกิดความกระจ่างมากขึ้นเยอะเลยค่ะ ^^

เนื้อหาเต็ม: หลักการเขียน blog