นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง

Ico48
บันทึกรายชื่อเรียบร้อยแล้วครับ..ยังมีที่นั่งให้สำหรับเพื่อนๆ อีก..ชวนมาด้วยซิครับ