นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง

Ico48
อภิรักษ์ [IP: 192.168.100.112]
19 กุมภาพันธ์ 2553 08:10
#54308

ฟังด้วยคับ

นาย อภิรักษ์ ดวงมุสิก

นักศึกษา ภาควิชาพืชศาสตร์

0849993625