นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใครไม่เข้าใจใคร...กันแน่

Ico48

แปลกที่หนูณิชไม่คเยอยากได้ของเล่น

แต่ตอนนี้ ทำงานได้เองเจออะไรสวยก็อยากได้ไปหมด

แต่ไม่ซื้อ เพราะเสียดายเงิน

พี่เมตตาลองให้น้องทำงานเพื่อที่จะได้มาซึ่งของเล่นซิคะ

หนูว่าน้องน่าจะเข้าใจว่า การทำงาน การหาเงินและการใช้เงินค่ะ