นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo ภาคที่ 2

Ico48

เพิ่มเติมครับ
มันจะมี แพท php แก้ไข header ของ mail ครับ
แก้ว่าส่งมาจาก file ไหน ip อะไร ดังตัวอย่างครับ
X-PHP-Script: www.example.com/~user/testapp/send-mail.php for 10.0.0.1

สำหรับ php4
สำหรับ php5