นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo ภาคที่ 2

Ico48

โอโฮท่าน ไทยมุง 

มาเม้นท์อรุณสวัสดิ์แต่เช้าตรู่ ยินดีครับที่มีผู้เลือกทางสว่างอีกท่าน

ราตรีสวัสดิ์ครับผม (เจอฟิชชิ่ง และปรับเครือข่าย หลายวัน จะได้กลับบ้านพักผ่อนไปซักเสื้อสีชมภูบ้าง)

(^_^)

สงกรานต์