นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
Tezirus [IP: 124.120.129.32]
03 Febuary 2010 14:53
#53745

ที่บ้านปลูกลำใย  ตอนนี้กำลังทำนอกฤดูใช้เศษอาหารหมักในโอ่ง 1,800 ลิตรมี 12 โอ่ง ใช้นำ้หมักที่ได้ราดโคนโดยใช้วิธีต่อนำ้หมักใส่แป้ปดูดออกแป้ปส่งไปยังที่ที่เราต้องการ  ตอนนี้ลำใยราดแล้วประมาณ 5-6 ครั้งระหว่างแถวลำใย  ปลูกไม้กฤษณาแซมตอนนี้ผลจากการราดนำ้หมักเศษอาหาร ลูกลำใยเริ่มราดครั้งแรกมีขนาด

เ่ท่าปลายมวนบุหรี่  ตอนนี้ราดมา 35 วันมีขนาดใหญ่กว่านิ้วหัวแม่มือเล็กน้อย  แต่ตอนนี้ตามพื้นดินจะมีราสีขาวๆ

ขึ้นอยู่ตามพื้นที่มีความชื้นอยู่ อยากทราบว่า ราขาวที่เห็นตามพื้นดินเป็นราอะไร