นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน

Ico48
ขอบคุณในความเห็น ดร.ศิริชัย คงต้องทำควบคู่กันไปทั้งระดับองค์กร และบุคคล เพราะหลาย ๆ กิจกรรมทำได้เลยไม่ต้องรอกัน และง่ายกว่า เพราะระดับองค์กร ต้องทำความเข้าใจ เปลี่ยนความคิด ความเชื่อในบางท่าน ขอให้ช่วยกันทำความเข้าใจทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ และเริ่มในส่วนที่ทำได้ เชื่อว่าคงจะดีขึ้น ตามลำดับ ฝากความเชื่อมั่นกับอาจารย์ด้วยครับ