นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ...ในการทำงาน

Ico48
  • มาเป็นกำลังใจค่ะ 
  • ปัญหาในการทำงานย่อมเกิดขึ้นในทุก ๆ หน่วยงาน ซึ่งน้อยหรือมาก ขึ้นอยู่กับระบบของหน่วยงานนั้น  แต่ขอให้มั่นใจว่า "ปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ได้เสมอ" โดยต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ 
  • หากคิดในมุมกลับกัน เจ้านายเคยพูดให้ฟังเสมอว่า "ปัญหา คือสิ่งที่ท้าทาย และเมื่อจัดการมันได้ จะนำมาซึ่งปัญญา"
  • ไม่ว่ามีปัญหานานานับประการ  สิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการมากที่สุด คือ กำลังใจค่ะ