นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ...ในการทำงาน

Ico48

ได้รับความรู้และข้อคิดดี ๆ มากมายจากบันทึกใน share ของ PSU ค่ะ.มาให้กำลังใจค่ะ.. และคงมีแนวทางโปรโมต share แบบใหม่ ๆ  มาให้ blogger นะคะ จะคอยติดตามคะ