นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเขียนเอกสารเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ตอนที่ 3

Ico48
  • ขอบใจเพื่อนมากน่ะ  จะพยายาม ๆ ๆ ให้มากกว่านี้