นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา IQ ของตัวเองกันเถอะ

Ico48
}Y{ = ผีlสื้๐ [IP: 114.128.183.178]
25 มกราคม 2553 20:14
#53350

 

 

ได้ 1 0 9 555+

 

 

ตั้งแต่ข้อ1-20ทำอย่างตั้งใจ

พอรู้สึกมันช้ามั่วแมร่งเลย

เลยได้109