นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย

Ico48
ธนพล [IP: 112.142.54.95]
24 มกราคม 2553 12:24
#53309

แม่ผมชื่อปณิกา   ใจเปี่ยม

ตาผมชื่อประจญ   ใจเปี่ยม

ยายผมชื่อรัชนี      ใจเปี่ยม