นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

Ico48
  • ขณะนี้ ไม่สามารถหยุด มิราซังได้แล้ว? เริ่มรายงานความเคลื่อนไหวให้ทราบเป็นระยะ ๆ นะเนี่ย!  สู้ ๆ ๆ ๆ จะรออ่านอีกค่ะ