นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทิ้ง Internet Explorer (IE) เถิด

Ico48

คุณสุริยาครับ

มันเป็นตรรกที่แปลกเหมือนกันครับ หากมีคำถามว่า ทำไม MS Windows จึงมีปัญหาถูก Hack บ่อย คำตอบหนึ่งในบรรดาหลายคำตอบก็คือ มีคนใช้มาก ก็เลยมีคนหมั่นไส้... และมีแนวโน้มที่คนทั่วๆ ไปจะเชื่อคำตอบนี้มากเสียด้วย...

Linux เองเกิดขึ้นเมื่อสัก 20 กว่าปีที่ผ่านมา แรกๆ ก็มีคนใช้ไม่มาก (เมื่อเทียบกับตอนนี้) เพราะใช้ยาก และ Hardware สมัยแรกๆ ก็รองรับ Linux ไม่ค่อยได้ แต่ก็ถูก Hack มาตลอด เพราะทั้ง Unix และ Linux ในยุคแรกๆ ต่างก็ถูกออกแบบมาอย่างไม่ปลอดภัยมากนักเหมือนกัน

ช่วงที่ผมใช้ Red Hat ใหม่ๆ จำได้ว่า อาจจะเป็น 4.2 หรืออะไรทำนองนั้น ระบบก็ถูก hack เหมือนกัน แต่ช่องโหว่เหล่านั้น ได้รับการแก้ไขเรื่อยมา จนปัจจุบัน(10 ปีที่ผ่านมา) ระบบที่ผมดูแลอยู่ ไม่เคยถูก hack อีกเลย...

จะเห็นได้ชัดว่า การถูก hack กับการใช้มากหรือน้อย หาได้มีความสัมพันธ์กันอย่างที่เข้าใจกันไม่ 

ต้องแยกให้ออกระหว่าง ความเชื่อ กับ ความจริง และ ข้อเท็จ กับ ข้อจริง ครับ

 

เนื้อหาเต็ม: ทิ้ง Internet Explorer (IE) เถิด