นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทิ้ง Internet Explorer (IE) เถิด

Ico48
ไมโครซอฟต์บอกว่า "คุณไม่สามารถแนะนำให้ผู้อื่นเปลี่ยนเว็บเบราเซอร์ เพียงเพราะมันมีข้อบกพร่องหนึ่งอัน"  ลองดูบทความนี้ครับ
เนื้อหาเต็ม: ทิ้ง Internet Explorer (IE) เถิด