นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมคำนวณช่วงเวลาใน Excel

Ico48

เป็นจริงอย่างที่ อ.ปัญญรักษ์ ว่าไว้ครับ  ก็เปลี่ยนตามนี้ครับ

cell A1  เติมเวลา เป็น 09:30

cell B1  เติมเวลา เป็น 10:40  

cell C1   พิมพ์ว่า   = hour(B1-A1)*60+minute(B1-A1)      ก็จะได้ความแตกต่างเวลาเป็นนาทีครับ     :-)