นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมคำนวณช่วงเวลาใน Excel

Ico48
  • ขอบคุณทุกท่านครับ
  • ตั้งใน Excel ให้ลดระดับความ "ด้น" ลงมานี่ ผมจำไม่ได้ หากสะดวกจะขยายความ ก็ขอเชิญนะครับ ^ ^